Yeni Tüzük Tadilat Tasarısı Yayımlandı

Yeni Tüzük Tadilat Tasarısı Yayımlandı
23.12.2014
A+
A-

Eski Şekli

 

Derneğin Amacı, İlkeleri ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, bu tüzükte belirtilen spor branşlarında amatör ve profesyonelce spor faaliyetleri yürütmek, sporcu yetiştirmek, spor müsabakaları düzenlemek ve bu tip müsabakalara katılmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin İlkeleri: Dernek Ulu Önder Atatürk’ün ‘Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetlidir, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim.’ Özdeyişinden hareketle, Türk sporuna zeki, çevik, ahlaklı sporcular yetiştirerek, spor faaliyetlerini yürütmeyi ile edinmiştir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Derneğimizin uğraştığı ve uğraşacağı spor dalları: Futbol, Avcılık atıcılık, Atletizm, Basketbol, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Boks, Briç, Buz Pateni, Buz hokeyi, Jimnastik, Dağcılık, Dans, Güreş, Halter, Hava sporları, Hentbol, İzcilik, Karate, Masa tenisi, Okçuluk, Okul sporları, Otomobil sporları, Santraç, Tenis, Voleybol, Su Sporları’dır.

2-Dernek faaliyetlerini amatör ve profesyonel tarzda yürütür.

3-Dernek tarafından yürütülecek spor faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yapar, yapılmakta olanlara maddi ve manevi destek verir.

4-Sporun günümüz toplumunda vazgeçilmez bir değer olduğu yönünde kamuoyu nezdinde çalışmalar yürütüp, özellikle gençlerin sporun her türlü branşında etkin faaliyetlerde bulunması yönünde çalışmalar yaparak bu konudaki etkinliklerini yazılı ve sözlü basın yayın organları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıp, sporun teorik ve bilimsel olarak yapılmasını teşvik amacıyla kurs, seminer, konferans, panel gibi etkinlikler düzenleyip sporla ilgili her türlü faaliyetlerini ve etkinliklerini üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmak için gazete, dergi, bülten gibi mevkuteler çıkarır.

5-İhtiyaç duyulan çalışma ortamlarının oluşturulması için açık ve kapalı spor salonları açar veya tesis eder.

6-Sporcu yetiştirmek amacıyla özellikle yaz dönemlerinde dernek bünyesinde spor faaliyetlerine yönelik kurslar, yaz okulları açar.

7-Ulusal düzeyde düzenlenen spor müsabakalarına katılır, ödül alır ödül verir.

8-Dernek bünyesinde profesyonel futbol takımı oluştur, ilimizi profesyonel futbol liglerinde temsil eder ve bu konuyla ilgili yarışmalara katılır.

9-Sportif faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

10-Dernek, Antalya’yı gerek amatör, gerekse profesyonel futbol liglerinde temsil eden futbol kulüplerine, bahsi geçen kulüplerde oynayan lisanslı futbolcularına maaş, transfer ücreti, menajerlik ücreti, prim vs. adıyla yapılacak her türlü ödemelere katkıda bulunabilir.

11-Sözleşmeli profesyonel sporcu, antrenör, teknik öğretici, yönetici, kulüp sayman ve genel sekreteriyle ihtiyaç duyulan diğer personeli çalıştırır.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

13-Üyelerinin ve sporcuların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için tesisler kurup bunların ihtiyaçlarını karşılar.

14-Dernekçe sürdürülen faaliyetlerde gençlik ve spor mevzuatının ön gördüğü şartlar dışında bütün görevler ücretsizdir.

15-Dernek bünyesinde bulunan profesyonel futbol takımını Tük Ticaret Kanunu hükümlerine göre veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler veya kiraya verebilir.

16-İlimizdeki amatör ve profesyonel futbol liglerinde faaliyet gösteren futbol kulüplerinde oynayan lisanslı futbolcularına maaş, transfer ücreti, menajerlik ücreti, prim ve diğer yapılacak her türlü ödemeleri futbolcuların şahsına veya futbol faaliyetlerinde kullanılmak üzere bağlı bulunduğu kulüp adına yapabilir.

17-Gençliğin kötü alışkanlıklardan kurtulması ile ilgili çalışmalar yapar.

18-Amacın gerçekleştirilmesi için spor faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturup, derneğin sportif faaliyetlerini geleceğe doğru ve özverili olarak aktarmak için bilgi merkezi oluşturarak çalışmalarını bir müze halinde toplar.

19-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri yanı sıra diğer maddi ihtiyaçlarını karşılar.

20-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

21-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir, kiralar, ortak olur, kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerine, bu şirketler eliyle yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz suretiyle borsada değerlendirebilir, gelir getirici diğer faaliyetleri yapar.

22-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunların ihtiyaçlarını karşılar.

23-Üyeleri ve futbolcular arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

24-Amatör ve profesyonel olarak faaliyet göstereceği spor branşlarında gerekli tescil iş ve işlemlerini yapar.

25-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, başta sportif alanda faaliyet göstermek üzere, Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği her türlü konularda faaliyetlerde bulunabilir.


 

Yeni Şekli

Derneğin Amacı, İlkeleri ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, bu tüzükte belirtilen spor branşlarında amatör ve profesyonelce spor faaliyetleri yürütmek, sporcu yetiştirmek, spor müsabakaları düzenlemek ve bu tip müsabakalara katılmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğin İlkeleri: Dernek, Ulu Önder Atatürk’ün ‘Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim.’ Özdeyişinden hareketle, Türk sporuna zeki, çevik, ahlaklı sporcular yetiştirerek, spor faaliyetlerini yürütmeyi ilke edinmiştir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Derneğimizin uğraştığı ve uğraşacağı spor dalları: Futbol, Avcılık atıcılık, Atletizm, Basketbol, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Boks, Briç, Buz Pateni, Buz hokeyi, Jimnastik, Dağcılık, Dans, Güreş, Halter, Hava sporları, Hentbol, İzcilik, Karate, Masa tenisi, Okçuluk, Okul sporları, Otomobil sporları, Satranç, Tenis, Voleybol, Su Sporları, Korumalı Futbol ve gerek duyulması halinde Yönetim Kurulunca açılabilecek diğer branşlardır.

2-Dernek faaliyetlerini amatör ve profesyonel tarzda yürütür.

3-Dernek tarafından yürütülecek spor faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan ve ihtiyaç duyulan tüm çalışmaları yapar, yapılmakta olanlara maddi ve manevi destek verir.

4-Sporun günümüz toplumunda vazgeçilmez bir değer olduğu yönünde kamuoyu nezdinde çalışmalar yürütüp, özellikle gençlerin sporun her türlü branşında etkin faaliyetlerde bulunması yönünde çalışmalar yaparak bu konudaki etkinliklerini yazılı ve sözlü basın yayın organları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıp, sporun teorik ve bilimsel olarak yapılmasını teşvik amacıyla kurs, seminer, konferans, panel gibi etkinlikler düzenleyip sporla ilgili her türlü faaliyetlerini ve etkinliklerini üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmak için gazete, dergi, bülten gibi mevkuteler çıkarır.

5-İhtiyaç duyulan çalışma ortamlarının oluşturulması için açık ve kapalı spor salonları açar veya tesis eder.

6-Sporcu yetiştirmek amacıyla dernek bünyesinde spor faaliyetlerine yönelik kurslar ve okullar açar.

7-Ulusal düzeyde düzenlenen spor müsabakalarına katılır, ödül alır ödül verir.

8-Dernek bünyesinde amatör ve profesyonel spor branşları oluşturur, ilimizi ve ülkemizi amatör ve profesyonel liglerde temsil eder ve bu konuyla ilgili yarışmalara katılır.

9-Sportif faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

10-Dernek, ulusal ve uluslararası spor kulüpleriyle ortak çalışmalar yürütebilir; bu kulüplere ve ayrıca Antalya’yı; amatör ve profesyonel spor branşlarında temsil eden kulüplere, bahsi geçen kulüplerde oynayan lisanslı sporculara maaş, transfer ücreti, menajerlik ücreti, prim vs. adıyla yapılacak her türlü ödemeler yapabilir.

Ayrıca bağlı kuruluşları olan Antalyaspor Vakfı, Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic.ve San. A.Ş.’ye para aktarabilir, para alabilir, bağış yapabilir ve bağış alabilir.

11-Sözleşmeli profesyonel sporcu, antrenör, teknik öğretici, yönetici, kulüp sayman ve genel sekreteriyle ihtiyaç duyulan diğer personeli çalıştırır.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

13-Üyelerinin ve sporcuların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için tesisler kurup bunların ihtiyaçlarını karşılar.

14-Dernekçe sürdürülen faaliyetlerde gençlik ve spor mevzuatının ön gördüğü şartlar dışında bütün görevler ücretsizdir.

15-Dernek bünyesinde bulunan profesyonel ve amatör tüm branşlara ait takımları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketlere devredebilir, kiraya verebilir veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket statüsünde kurulmuş olan spor kulüplerini ve takımlarını devralabilir, kiralayabilir.

16-Gençliğin kötü alışkanlıklardan kurtulması ile ilgili çalışmalar yapar.

17-Amacın gerçekleştirilmesi için spor faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturup, derneğin sportif faaliyetlerini geleceğe doğru ve özverili olarak aktarmak için bilgi merkezi oluşturarak çalışmalarını bir müze halinde toplar.

18-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri yanı sıra diğer maddi ihtiyaçlarını karşılar.

19-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

20-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir, kiralar, ortak olur, kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerine, bu şirketler eliyle yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz suretiyle borsada değerlendirebilir, gelir getirici diğer faaliyetleri yapar.

21-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunların ihtiyaçlarını karşılar.

22-Üyeleri ve sporcular arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

23-Amatör ve profesyonel olarak faaliyet göstereceği spor branşlarında gerekli tescil iş ve işlemlerini yapar.

24-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

25-Çocuklarımıza ve gençlerimize Antalyaspor sevgisini aşılamak; iyi alışkanlıklar kazandırmak, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla; 6-12 yaş arası yaş grubundan oluşan çocuk kulüpleri, 13-18 yaş arası yaş grubundan gençlik kulüpleri kurar. Bu konuyla ilgili usul ve esasları Yönetim Kurulu belirler.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, başta sportif alanda faaliyet göstermek üzere, Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği her türlü konularda faaliyetlerde bulunabilir.

**************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Antalya Spora gönül vermiş her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Kulüp asil üyesi olan iki üye tarafından, Dernek başkanlığına imzaları ile tavsiye edilmiş olan üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Talebin reddine dair olan kararlarda gerekçe gösterilmez. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir. Fahri üyeler dernek faaliyetlerine katılırlar ancak oy hakları yoktur. İsterlerse aidat öderler. Fahri üyeliğe girişle ilgili onur kurulu görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından karar verilir.


 Yeni Şekli

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan gerçek ve tüzel kişiler yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kabul edilebilir. Fahri üyeler dernek faaliyetlerine katılırlar ancak oy hakları yoktur. İsterlerse aidat öderler. Fahri üyeliğe girişte, Haysiyet ve Sicil Kurulu ve Divan Kurulu görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından karar verilir.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan Antalyaspor’a gönül vermiş her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 

 1. Başvuru: Yasalardaki ve tüzükteki üye olabilme haklarını taşıyan herkes, örneği kulüpçe hazırlanmış üye başvuru formunu T.C. Kimlik No ve Adres kayıt sisteminde kayıtlı bulunan adres no ile eksiksiz olarak doldurup; kimlik sureti, adli sicil kaydı, ikametgah ilmuhaberi ve 2 fotoğraf ile birlikte Haysiyet ve Sicil Kurulu’na ibraz edilmek üzere kulübe teslim eder.

 

Aday üyenin, kulüp üyeliğinde 1 yılını doldurmuş, kulübün genel kuruluna katılma hakkı olan; 2 asil üye tarafından referans olarak önerilmiş olması ve başvuru formunda imzalarının bulunması esastır. Her Asil üye yıl içerisinde en fazla 5 aday üyeye referans olabilir. Haysiyet ve Sicil Kurulu başvuru formlarını inceler, gerek duyulması halinde referans olarak gösterilen üyelerden teyit alır. Kulübe üyelik başvuruları her ayın ilk 7 işgününde kabul edilir.

Üyelik başvuruları bu iş için tutulan Üye Başvuru Kayıt Defteri’ne işlenir. Postayla yapılan gönderilerde evrakın kulübe teslim tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir.

 

 1. Üyeliğe Kabulde Sınırlama:

 

Kulübe her yıl, bir önceki yılın son işgünü itibariyle “Kulüp Üyesi” sıfatı devam eden ve yeni yıla üyelik hakkının devri mümkün olan üye sayısının %20’(yüzde yirmi)sini aşmamak üzere yeni üye alınabilir. Dolmayan kontenjan miktarı takip eden yıla aktarılamaz.

Ancak, talepleri halinde; Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Bakanlık, Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeliği, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet

 

Başsavcılığı, Kuvvet ve Ordu Komutanlığı, Antalya ilimizde Milletvekilliği, Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı yapmış veya yapmakta olanlar ile; Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf Odası Başkanlığı, Meslek Odaları Başkanlığı, Borsa Başkanlığı, Baro Başkanlığı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapmış ve yapmakta olanlar ile; Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’de Genel Kurul’da seçilerek yöneticilik yapmış olanlar ile kulüp üyesi olup vefat edenlerin mirasçıları; Antalyaspor lisansı ile Türkiye, Avrupa, olimpiyat şampiyonalarında ilk 3 dereceye girmiş olanlar, en az 10 kez branşında milli olmuş olanlar, amatör veya profesyonel takımlarla lig şampiyonluğu yaşamış sporcular; talepleri halinde kulüp üyeliğine alınırlar ve bu başvurular için üyeliğe kabuldeki sayısal sınırlama şartı aranmaz. Bu üyelikler için başvurularda referans bildirme şartı aranmaz. Ayrıca seçimle gelmiş Yönetim Kurulu her yıl için kulübe maddi ve manevi olarak katkıda bulunabileceğine inandığı en fazla 5 kişiyi sayısal sınırlama şartı aranmadan üye yapabilir.

 

 1. Üyelik Sıfatının Kazanılması:

Haysiyet ve Sicil kurulunda yapılan ön araştırmadan sonra uygun görüşle yönetim kuruluna intikal ettirilen taleplerin tüzükte öngörülen koşulları taşıması halinde, üyeliğe yönetim kurulu tarafından karar verilir.

Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş ücretini ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru yapılmamış sayılır. Bu kişiler 1 yıl geçmedikçe yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen üyenin dosyası Haysiyet ve Sicil Kurulu’na gönderilir. Haysiyet ve Sicil Kurulu, yeni üyeyi üye kütüğüne kaydeder. Kütüğe kaydedilen üye, üyeliğe kabul tarihinden itibaren Antalyaspor Kulübü’nün üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul hususunda verdiği karar tarihi, üyelik başlangıç tarihi olarak kabul edilir ve bu husus üyeye yazılı olarak bildirilir.

**************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kurulunun vereceği karar neticesi ile sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.


 

Yeni Şekli

Madde 4 Üyelikten Çıkma

a)Üyelikten Çıkma: Her üye yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

 

b)Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi: Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Üyeliği kendiliğinden sona eren kişiye durumu Haysiyet ve Sicil Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir.

 

 1. c) Vefat Eden Üyenin Durumu: Kulübün kurucu üyeleri, kulüpte başkanlık yapmış kişiler veya kulübün genel kurul üyelerinin vefatı halinde; mirasçılarından birisinin yazılı başvuruda bulunması halinde üyelik hakkı devam eder. 1 yıl içerisinde yazılı olarak isim bildirilmemesi halinde kulüp üyeliği kendiliğinden sona erer.

Her ne şekilde olursa olsun kulüp üyeliği sona eren kişi veya kanuni mirasçıları, kulüp varlıkları üzerinde hiç bir hak talep edemeyeceği gibi, kulübe borçlu ise alacağın tahsili cihetine gidilir.

**************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, Antalya sporun kamuoyundaki saygınlığına gölge düşürecek hareketler içerisine girmek.

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, yönetimin bilgisi dışında beyanatlarda bulunmak, haksız eleştiriler yapmak.

3-Üyelik aidatını o hesap döneminin Aralık ayı sonuna kadar (31.12) ödememek.

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üyelik vecibelerini yerine getirmeyerek üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

6- Haysiyet Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından çıkarılma.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Üyelikle ilgili yönetim kurulu kararlarına itiraz genel kurula yapılır. İtirazda bulunan üye kararı öğrenme tarihini takiben ilk üç ay içinde konunun ilk genel kurulda görüşülmesi için itiraz dilekçesini yönetim kuruluna imza karşılığı verir.


Yeni Şekli

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, Antalyaspor’un kamuoyundaki saygınlığına gölge düşürecek hareketler içerisine girmek.

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Üyelik aidatını o hesap döneminin Aralık ayı sonuna kadar (31.12) ödemek esas olmakla birlikte, üyenin bildirdiği iletişim adresine yazılı olarak yapılan tebligata veya kulübün resmi internet sitesinde duyurulmasına rağmen aidatını 3 yıl ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üyelik vecibelerini yerine getirmeyerek üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

 

Üyenin durumunda, üyelikten çıkarılmayı gerektirecek bir durumun oluşması halinde;

Haysiyet ve Sicil kurulunun görüşü alınarak yönetim kurulunun onayıyla kulüp üyeliği sonra erer.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.

Üyelikle ilgili yönetim kurulu kararlarına itiraz genel kurula yapılır. İtirazda bulunan üye kararı öğrenme tarihini takiben ilk üç ay içinde konunun ilk genel kurulda görüşülmesi için itiraz dilekçesini yönetim kuruluna imza karşılığı verir.

*************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetleme Kurulu,

4-Onur Kurulu,                                                                   5-Haysiyet Kurulu,                                                                     6-Danışma Kurulu.


Yeni Şekli

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

4-Haysiyet ve Sicil Kurulu

5-Divan Kurulu

 **************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs-Haziran ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, tüzükte belirtilen sürede genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, kulübün resmi internet sitesinde ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, gizli oylama yapılmış ise, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 


Yeni şekli

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya başvurunun yapıldığı tarih itibariyle aidat borcu bulunmayan, dernek üyelerinden en az beşte birinin noter onaylı yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü çağrı yapanların gündemde görüşülecek konuları da belirtmeleri esastır. Olağanüstü toplantı çağrısı yapılması halinde, talepte bulunan üyelerin kimliği ve Genel Kurul’a katılma haklarının olup olmadığı Haysiyet ve Sicil Kurulu tarafından incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterce tasdik edilmiş olması şarttır. Haysiyet ve sicil Kurulu kendisine intikal eden Olağanüstü Genel Kurul başvurularını inceleyerek bilgi ve gereği için Divan İcra Kurulu’na ve yönetim kuruluna sunar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür.

Olağanüstü genel kurul yapılmış olması, 3 yılda bir seçimli olağan genel kurul yapılmasına engel teşkil etmez.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, yönetim kurulunun çağrısı ve belirleyeceği gündemle Haziran ayı sonuna kadar, Antalya il merkezinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

 

Yönetim kurulu, tüzükte belirtilen sürede olağan genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan veya Olağanüstü Genel kurulun yapılacağı yıl hariç olmak üzere, gecikmiş yıllık aidat borcu olanlar genel kurula katılamaz.

 

Çağrı Usulü

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, Yönetim Kurulu tarafından, Haysiyet ve Sicil kurulundan talep edilir. Listenin bir örneği Divan İcra Kurulu’na bilgilendirme amacıyla Haysiyet ve Sicil Kurulu tarafından verilir. Yönetim Kurulu en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi; bir gazetede ilan edilmek, kulübün resmi internet sitesinde ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle Genel Kurul’u toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere yeniden duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda durum bir tutanakla tespit edilir. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yönetim kurulu tarafından onaylanmış listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir ve “onaylı ve isim yazılı yaka kimlik kartı” verilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyelerinden birisi tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ile iki katip üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda; gizli oylama yapılacak ise, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları ve kapalı zarf usulü oy kullanmaları zorunludur.

Genel kurulca açık oylama yapılmasına karar verilmesi halinde, genel kurul üyeleri yaka kimlik kartlarını işaret etmek suretiyle oy kullanırlar.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Toplantı salonunda genel kurul üyelerinin ve misafirlerin ayrı bölümlerde oturmaları esastır.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 **************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Oyların eşitliği halinde divan başkanı tarafından tespit edilecek yöntem ile kura çekme usulü ile sonuç belirlenir.

Genel kurul kararlarına itiraz dernek üyesi karara katılmış ise bir ay içinde katılmamış ise öğrenme tarihini takip eden üç ay içinde ilgili mahkemeye yapılır.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.      Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


Yeni Şekli

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, seçimler gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık olarak dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Seçimlerde matbu ve Blok oy pusulaları kullanılır. Oy pusulalarında bir ismin çizilerek başka bir ismin yazılması veya yazılmaması, o oy pusulasının geçersizliği sonucunu doğurmaz.

Açık oylamada, genel kurul üyelerinin yaka kimlik kartlarını işaret etmek suretiyle oylarını kullanmaları esastır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Oyların eşitliği halinde divan başkanı tarafından tespit edilecek yöntem ile kura çekme usulü ile sonuç belirlenir.

Adaylar, adaylık başvurularını örneği kulüpçe hazırlanmış matbu başvuru formunu doldurarak genel kurulun yapılacağı saatten en az 24 saat önce durumları incelenmek üzere Haysiyet ve Sicil Kurulu’na blok liste halinde verirler. Haysiyet ve Sicil Kurulu adayların durumunu inceler, adaylık şartlarına haiz olmayanların listede bulunması halinde bu husus listenin 1.sırasında yazılı adaya bildirilir ve listenin revize edilmesi için uygun bir süre verilir. Genel kurulun toplantı saatinden önce listenin revize edilmiş olması esastır. Tüzük hükümlerine uygun olduğu görülen adaylık başvuruları blok liste halinde Haysiyet ve Sicil Kurulunca genel kurul divan başkanlığına iletilir. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet ve Sicil Kurulu asil ve yedekleri ile birlikte tek liste olabileceği gibi, kurullar ayrı ayrı blok liste halinde de divana sunulabilir. Divan, adayları blok listeler halinde oylamaya sunar.

Genel kurul kararlarına itiraz; genel kurula katılma hakkı olan dernek üyesi toplantıya katılmış ise bir ay içinde, katılmamış ise öğrenme tarihini takip eden üç ay içinde ilgili mahkemeye yapılır.

 **************************************************************************************************************************************

Eski hali

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


Yeni şekli

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 9 – Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı sıfatıyla aşağıda yazılı hususları görüşür ve karara bağlar:

 

(1) Kulüp Başkanı ile Kulübün diğer organ ve kurullarını seçmek;

(2) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Divan Kurulu üyelerinin raporlarını görüşmek;

(3) Kulübün uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık konsolide finansal tablolarını ve bunlara ilişkin denetçi raporlarını ve varsa bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçi raporlarını incelemek ve görüşmek;

(4) Kulübün doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu şirketlere ilişkin uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış bireysel ve konsolide finansal tablolarından mevzuatın izin verdiği ölçüde açıklanabilir olanlarını ve bunlara ilişkin varsa bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış denetim raporlarının sonuç kısımlarını incelemek ve görüşmek;

(5) Yönetim Kurulu’nun o döneme ait faaliyet ve hesapları bakımından Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ibrası hakkında ayrı ayrı karar vermek;

(6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek;

(7) Kulüp için taşınmaz malların satın alınması ve /veya Kulübün maliki olduğu taşınmaz malların satılması ya da bu taşınmaz mallar üzerine ipotek veya diğer bir aynî hak tesisi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

(8) Şirketleşmeye, ticari şirketler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, vakıflara katılmaya veya bunlardan ayrılmaya karar vermek;

 

(9) Yönetim Kurulu’nun talebi halinde ve Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı olmak üzere Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirmesine karar vermek ve bu hususta Yönetim kuruluna yetki vermek;

(10) Yönetim Kurulu’nun üyeliğe kabul veya red hususunda verdiği kararlara ilişkin itirazları karara bağlamak;

(11) Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten çıkarma kararlarına ilişkin itirazları görüşerek çıkarma kararının onaylanmasına veya kaldırılmasına karar vermek;

(12) Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilikler açılması, mevcut şube veya şubeler ile temsilciliklerin kapatılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

(13) Kulüp hizmetleri için yurtiçi veya yurtdışı görevlendirmelerde görevlendirme esasları ile gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

(14) Kulüp Tüzüğü’nü değiştirmek

(15) Kulübün feshine karar vermek;

(16) Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

 

Genel kurulun yukarıdaki hususlarda karar alabilmesi için genel kurula katılıp oy kullanma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu gereklidir. Ancak kulübün feshini gerektiren hususlarda üçte iki çoğunluk şartı aranır.

  **************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 10-Yönetim Kurulu, 3 yıl için (11) On bir asıl ve (11) On bir yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedeklerinde göreve gelmesiyle yönetim kurulu salt çoğunluğun altına düşerse mevcut üyeler derneği bir ay içinde olağanüstü genel kurula götürmek zorundadır. Bu

 

zorunluluğa uyulmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


 

Yeni Şekli

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 10-Yönetim Kurulu, seçme ve seçilme hakkına sahip kulüp üyeleri arasından, 3 yıl için başkan dahil on bir (11) asil, on bir (11) yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir.

 

Genel kurulca seçilen Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan vekili, sekreter, sayman ve buna ilaveten yönetim kurulunca gerek duyulan görevlendirmeleri yapar. Her ne sebeple olursa olsun kulüp başkanlığının boşalması halinde, yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar; başkan vekili, kulübü temsil ve idare eder.

Genel kurulca ibra edilmemiş kişiler, ibra oluncaya kadar veya yasal mercilerce kusurlu olmadıklarının tespitine kadar yeniden üye olamazlar.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurul oy pusulasındaki birinci sıradan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması esastır. Yedeklerin de göreve gelmesiyle yönetim kurulu salt çoğunluğun altına düşerse mevcut üyeler derneği bir ay içinde olağanüstü genel kurula götürmek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Kulübün karar ve yürütme organı olup, Kulübün çalışma ve faaliyetlerini, Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul Kararı’na göre düzenler ve uygular.

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 

(1) Kulübü temsil etmek için gerektiğinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, sözleşmeler imzalamak, Genel Kurul kararlarını yürütmek.

(2) Kulüp hizmetlerinin kurumsal yapı standartları çerçevesinde sürdürülebilmesini sağlamak için gerekli kararları almak; gerek duyulması halinde teknik ve idari görevliler atamak.

(3) Kurumsal Yönetim yapısını çerçevelendirecek tüzük hükümlerinin gereği olan; yönetmelik, uygulama, yönerge, sirküler, kural ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü düzenlemeleri oluşturmak ve gerektiğinde güncellemek;

(4) Hizmet ve koordinatörlük birimleri ile çocuk ve gençlik kulübünün sorumluluklarını ve görevlerini belirlemek.

(5) Genel Kurul’u toplantıya çağırmak; seçim dâhil Genel Kurul Gündemi’ni hazırlamak.

(6) Olimpik olan veya olmayan spor dallarında; spor şubelerinin açılması, mevcut spor şubelerinin faaliyetlerinin durdurulması veya kapatılması hususunda karar almak

(7) Genel Kurul tarafından belirlenen bütçeye uygun şekilde her bir spor şubesine ayrılacak bütçeyi belirlemek, kulübün faaliyette bulunduğu bütün spor dallarında bireysel veya takım halinde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yöndeki çalışmaları denetlemek.

(8) Hazırlanan Kulüp mali tablolarını ve faaliyet raporlarını Genel Kurul’a sunmak.

(9) Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak; iktisadi işletmeler açmak veya kapatmak,

(10)Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlerin veya vakıfların; çalışmalarını ve mevzuatın izin verdiği ölçüde yıllık mali raporlarını dönemsellik ilkesine uygun olarak bağlı kuruluşlardan istemek, incelemek; gerek duyulması halinde görüş ve önerilerini ihtiva eden raporlar hazırlayarak bağlı kuruluşların yönetim kurulu başkanlıklarına veya kulübün divan kuruluna ve genel kurula bilgi olarak sunmak

(11) Bağlı ortaklıklardan olan Antalyaspor Vakfı, Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Kulübü Derneği İktisadi İşletmeleri, Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. ve San. A.Ş. ile koordineli çalışmak; maddi ve manevi yardımda bulunmak, borç para almak ve vermek, bağış almak ve bağış yapmak

(12) Kulübün yatırım ve teşvik mevzuatı çerçevesinde yapacağı yatırımlar için mevzuat çerçevesinde alınması gerekli yatırım teşvik belgelerini almak, bu kapsamda gerekli her türlü başvuruyu yapmak ve mevzuat çerçevesinde uygulamak.

(13) Kulübün muhasebe plan ve yönetmeliklerine uygun olarak geçen faaliyet yılı gelir – gider karşılaştırmaları, gelirleri, spor şubelerinin harcamaları ile ilgili hazırlanan hedef bütçeler hakkında Genel Kurul Üyeleri’ne bilgi vermek.

(14) Divan Kurulu toplantılarına katılarak üyeleri bilgilendirmek, Divan Kurulu tarafından yapılan önerileri görüşmek ve karara bağlamak.

(15) Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için çalışma yerleri ile ihtiyaçlarını sağlamak.

(16)Haysiyet ve Sicil Kurulu’nca önerilen disiplin cezaları hakkında karar vermek; Yönetim Kurulu tarafından verilen çıkarma kararına itirazın görüşülmesini temin bakımından ilgilisinin talebi halinde yapılacak ilk Genel Kurul Gündemi’ne almak.

(17) Gerektiğinde Kulübün sporcuları hakkında disiplin kararlarını almak.

(18) Mevzuat ve Tüzük hükümleri gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak ve bu defterler ile belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv oluşturmak.

(19) Yılsonu itibariyle Kulüp faaliyetleri ile gelir -gider işlemlerinin sonuçlarını Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine bildirmek.

(20) Mevzuat ve Tüzük hükümleri doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açılması için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak ve faaliyetlerini denetlemek.

(21) Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde Kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak intifa hakkı, kira, işletmecilik veya ortaklık sözleşmeleri yapmak.

(22) Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantılarını kayıt altına almak, kulübün tarihçesini oluşturan belge ve bilgilerin muhafazasını sağlamak

(23) Derneğin amaç ve konusuyla ilgili her türlü faaliyeti sürdürmek, temsil yetkisini kullanmak; yukarıda sayılanlar dışında cari mevzuatın, Tüzüğün, Genel Kurul’un kendisine verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

(24) Kulübün doğrudan veya kurduğu veya kuracağı şirket ve/veya vakıflar aracılığı ile çağdaş bilim ve eğitim esaslarına dayalı yüksek öğrenim, üniversite, lise, ortaöğretim ve okul öncesi eğitim ve öğretim kurumlarının; ve sağlık kurumlarının kuruluş esas ve usullerinin tespiti ve mevzuatlara uygun olarak kuruluş işlemlerinin yapılması hususlarında gereğini yapmak.

(25) Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nda görev alan kişilerden her birine, Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. hisselerinden en fazla 1 payı, en az nominal değer üzerinden satışını yapabilir.

**************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 11-Denetim Kurulu, üç yıl için üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu;

1-Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

2-Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

3-Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.


Yeni Şekli

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 11-Denetim Kurulu, üç yıl için üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulunun en az 1 üyesinin, en az 10 yıl kulüp üyeliği olan; muhasebe ve mali işler konularında denetim bilgisine haiz, lisans mezunu kişilerden seçilmesi, diğer iki üyenin de en az 5 yıllık kulüp üyeleri arasından seçilmesi esastır.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurul oy pusulasındaki birinci sıradan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması esastır.

      Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu;

1-Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

2-Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,

3-Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

4-Kulübün, kulübe bağlı iktisadi işletmelerin, kulübün hissedarı ve ortağı olduğu bağlı kuruluşların, dönemsellik ilkesine ve mevzuata uygun olarak ve ayrıca yönetim kurulunca gerek duyulduğu dönemlerde de mali tablolarını inceleyip kulüp yönetim kuruluna rapor eder.

5-Kulübün kayıtlarının bağımsız denetçilerce veya kamu görevlilerince incelenmiş olması, denetçinin görev ve sorumluluğunu değiştirmez.

6-Denetim kurulu; tüzük ve mevzuata aykırı faaliyetlerin tespiti ve kulübün zararının söz konusu olduğu hallerde, genel kurulu toplantıya çağırır.

**************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

Onur Kurulu Oluşumu ve Görevler.

Madde 12-Onur Kurulu Antalyaspor’a geçmişten bu güne kadar başkanlık yapmış kişiler arasından oluşur. Onur Kurulu her üç yılda bir olağan genel kurul toplantısına müteakip yapacağı toplantıda bir başkan bir ikinci başkan bir raportör ve iki üyeden oluşan beş kişilik bir onur kurulu başkanlık kurulunu seçer.

Onur Kurulu, üç ayda bir baskanlik kurulunun uygun görecegi önemli anlarda veya onur üyesinin yarisinin yazili istegi ile toplanir.Bu toplantida görüsülecek konulari kapsayan gündem baskanlik kurulunca toplantidan önce üyelere bildirilir. Toplanti açilinca gündem baskan tarafindan okunur. Onur Kurulu Başkanlığı gündem maddelerini degistirebilecegi gibi, toplantida bulunan üyelerin yarisinin yazili istekleri üzerine gündeme ek madde konabilir.Gündemle ilgili maddelerin onur kuruluna sunulmasi raportörün görevidir. Onur kurulu raporlarini raportör tutar.Onur kurulu mevcut üyelerden yaridan bir fazlasi ile toplanir.Toplantilarda baskan bulunmadiginda ikinci baskan toplantiya baskanlik eder.Ikinci baskan da bulunmazsa üyelerden seçilecek geçici baskan bu toplantida baskanlik eder. Onur kurulu baskani, toplantilari yönetir. Toplanti düzenini saglar.

 

Onur Kurulu üyeleri Derneğin asil üyelerinin hakları saklı kalmak üzere dernek üyelerinin tüm haklarından istifade ederler.

 

Onur Kurulunun Görevleri

 

 1. Tüzügün uygulanmasindan dogacak her türlü anlasmazliklari kesin olarak karara baglamak.
 2. Tüzügün uygulanmasini saglamak ve tam olarak yürürlügünü gözlemek.
 3. Gerekli durumlarda tüzügü tefsir etmek.
 4. Kulüp organlari arasindaki iliskileri düzenlemek, aralarindaki

anlasmazliklari kesin olarak karara baglamak.

 1. Tüzüge göre yapilacak yönetmelikleri incelemek,gerektiginde

yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

 1. Önerilerde bulunmak.
 2. Genel kurula kendi çalismasi ile kulübün çalismasi hakkinda görüşünü ve ilerisi için dileklerini bildirmek üzere başkanlık kurulunca hazırlanacak tasarıyı görüşerek en geç kongreden onbeş gün önce raporlarını hazırlamak.

 


 

Yeni Şekli

Divan Kurulu Oluşumu ve Görevleri

 

Madde 12-

Divan Kurulu kulübün danışma organı olup, tüzükten doğan yetki ve görevlerini kullanır.

 

Divan Kurulu’nun Oluşumu:

 

Antalyaspor Kulübü Derneği’nde, Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Antalyaspor Vakfı’nda seçimle göreve gelerek en az 1 yıl başkanlık yapmış yönetim kurulu başkanları, kulüp asil üyesi olmaları halinde divan kurulunun doğal asil üyeleridir.

Antalyaspor Kulübü Derneği üyeliğinde 15 yılını tamamlamış genel kurul üyeleri ile Antalyaspor lisansı ile 10 yıl amatör ve profesyonel spor yapmış kulüp asil üyeleri, örneği kulüpçe hazırlanmış başvuru formunu doldurarak yazılı talepte bulunmaları ve bu şartlara haiz olduklarının Haysiyet ve Sicil Kurulu tarafından tespiti halinde divan kurulu üyesi olabilirler. Bu üyelerin genel kurula katılma hakkını kısıtlayıcı bir durum olmaması, kulübe aidat borcunun bulunmaması, ayrıca kulübe veya bağlı kuruluşlara borcunun bulunmaması esastır. Divan Kurulu 3 yılda bir yılın ilk 3 ayı içerisinde toplanarak divan icra kurulunu seçer. Divan icra kurulu seçimleri, divan kurulu içerisinden seçilecek bir seçim başkanı nezaretinde gizli oy ve blok liste ile yapılması esas olmakla birlikte, divan kurulunun çoğunluk kararıyla açık oy ile de yapılabilir. Seçilen divan icra kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, yapılacak ilk divan kurulu toplantısında, yeni divan icra kurulu üyesi seçilir.

 

 

Divan icra kurulu, kendi arasında yapacağı bir toplantı ile başkan, başkan vekili ile sayman, sekreter ve 1 üyeden oluşan 5 kişilik görev bölümünü yapar.

 

Divan kurulu, her yıl Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az 2 kere ve ayrıca divan icra kurulunun gerek gördüğü hallerde gündemli olarak toplanır. Toplantının yeri, gündemi ve saati divan icra kurulunca belirlenip divan kurulu üyelerine yazılı olarak tebliğ edilir ve kulübün internet sayfasında da duyurulur.

 

Divan Kurulu’nun Görevleri:

 

Şehrimizin temsilcisi Antalyaspor’un kurumsallaşması, çeşitli spor branşlarında bireysel ve takım halinde başarıların elde edilebilmesi için gerek duyulan danışmanlık görevini yapmak, Antalyaspor’un başarısı için her türlü lobi faaliyetlerinde bulunmak ve tüzükten doğan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde aşağıda belirtilen görevleri yapmak.

 

 1. Antalyaspor Kulübü tüzüğünün uygulanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkları kesin olarak karara bağlamak, tüzüğün uygulanmasını sağlamak,

 

 1. Kulüp organları arasındaki ilişkileri düzenlemek, aralarındaki anlaşmazlıkları kesin olarak karara bağlamak.

 

 1. Kulüp tüzüğünde belirtilen yönetmelikleri incelemek, uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

 

 1. Divan kurulu, kendi çalışmalarını ve kulüp kurullarının çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini rapor halinde kulüp genel kuruluna sunmak.

 

 1. Kulübün üye kayıtları ve aidat borçlarıyla ilgili olarak her yıl sonunda haysiyet ve sicil kurulundan bilgi istemek

 

 1. Divan kurulu, kulübün gelişimi ve geleceğini ilgilendiren ticari, mali, hukuki, sportif ve sosyal konularda mevzuat ve bütçe hükümleri çerçevesinde yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

 

7.Kulübün yönetim kurulu ve denetim kurulu ve raporlarını dönemsellik ilkesine ve mevzuata uygun olarak talep edebilir. Konuyla ilgili görüş ve önerilerini yönetim kuruluna iletir.

 

 1. Gerek duyulması halinde Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Sportif Faaliyetleri A.Ş. ile Antalyaspor Vakfı yönetim kurulu başkanları veya bu kurumların yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla toplantılar düzenleyip görüş ve önerilerini bildirir.

 

 1. Divan kurulunun görevlerinin gerektirdiği harcamalar ve harcırahlar kulüp bütçesinden değil, divan kurulu üyelerinden tahsil edilecek makul bir aidat ile karşılanır.

 

10.Divan kurulu kulübün tarihçesini oluşturmak, bilgi ve belge temini ve arşivlenmesi konularında kulüp yönetim kurulu ile müşterek olarak

Faaliyet sürdürür.

 

 1. Divan kurulu, çalışmalarını ilgilendiren faaliyetler ile gelir ve giderlerin takibi için gerekli olan divan kurulu karar defteri, divan icra kurulu karar defteri, evrak kayıt defteri, divan kurulu üyeleri sicil kayıt defteri ve gelir-gider kayıt defterini tanzim etmek, diğer doküman ve arşivleme işlerini yapar. Divan kurulunun harcamaları kulüp bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

 

12.Divan kurulu yukarıda belirtilenlerin dışında Antalyaspor Kulübü Derneği’nin tüzüğünde ve genel kurul kararlarında yer alan iş ve işlemleri yapar.

**************************************************************************************************************************************

 Eski Şekli

 

Haysiyet Kurulu Oluşumu ve Görevleri

 

        Madde 13- Haysiyet Kurulu, genel kurul tarafından 3 asil 3 yedek üye olarak üç yıl süreli seçilir.

 

Haysiyet Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere aşağıda belirtilen uygunsuz davranışta bulunduğu tespit edilen dernek üyesi/leri hakkında aşağıda belirtilen hususlarda teklif verir.

 

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. Kulüpten çıkarma

 

Disiplin Cezasini gerektiren haller

 1. Kulüp disiplinini bozmak, yetkisi olmadigi halde kulüp adina veya kulüp aleyhine demeç vermek veya yayin yapmak.
 2. Kulüp tüzügü ve yönetim kurulunun tüzük hükümlerine uygun kararlarinaaykiri hareket etmek.
 3. Kulüp içinde ve disinda ahlaka aykiridavranislarda ve kulüp

üyeligiylebagdasmayan hareketlerde bulunmak.

 1. Kulüp genel kurulu ile onur kurulunun ve digerorganlarintoplantilarinin selametle sonuçlanmasini engellemek, kulüp

üyelerine hakarette bulunmak ve seçim listelerini tahrip etmek,

kesmek, okunmaz hale getirmek, üyelerin toplantilarda serbestçe hareket etmelerine ve oy vermelerine engelolmak, kulüp disinda kulüple ilgili bir husustan dolayi kulüp üyesine hakarette bulunmak.

 


 

Yeni Şekli

 

Madde 13 Haysiyet ve Sicil Kurulu Oluşumu ve Görevleri

 

Haysiyet ve Sicil Kurulu 3 yıl için 3 asil ve 3 yedek üye olarak Genel Kurul’da seçilir. Asil üyelerden en az 1 üyenin, en az 10 yıl kulüp üyeliği olan; hukuk fakültesi mezunu olan kişilerden seçilmesi, diğer iki üyenin de en az 5 yıllık kulüp üyeleri arasından seçilmesi esastır.

Haysiyet ve Sicil Kurulu kendi arasından 1 başkan ve 1 sekreter seçer.

Haysiyet ve Sicil Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurul oy pusulasındaki birinci sıradan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması esastır.

 

Haysiyet ve Sicil Kurulunun Görevleri

 

Haysiyet ve Sicil kurulu üyelik başvurularının incelenerek uygun görüş veya reddedilmeyi gerektiren bir husus varsa 15 gün içerisinde yönetim kuruluna bildirilmesi,

 

Kulüp üyelerinin özlük dosyalarının tutulması, üye kayıt defterlerinin tanzim edilmesi,

 

Üye aidatlarının muntazam olarak ödenip ödenmediğinin takibi konusunda muhasebe birimiyle koordineli olarak çalışılması,

 

Asil üyelerden, asil üyelik sıfatını yitirenlerin ve üyelikten ihracı gerekenlerin gerekçeli olarak yönetim kuruluna rapor edilmesi,

 

Kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri vermemekte direnen üyeler hakkında, gerekli soruşturmanın açılması için bunları Yönetim Kurulu’na bildirir.

Tüzüğe göre, Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve talep edilen sürede Yönetim Kurulu’na ibraz eder.

Üyeler ile ilgili olarak yapılan şikayetleri sorgulamak, savunmalar almak, kulüp üyelerinden; tüzüğe uygun olmayan davranışlarda bulunan, kulüp aleyhine çalışmalar yaptığı tespit edilen, ahlaki ve etik kurallara uymadığı tespit edilen, toplantıları sabote etme girişimlerinde bulunan, kulüp yöneticilerine, çalışanlarına ve sporcularına ve kulübün iştiraki olan kurumların mensuplarına fiziki ve manevi saldırıda bulunan kişilerle ilgili olarak eylemin şiddet derecesine göre;

a)uyarma, b)kınama, c)kulüp üyeliğinden ihraç kararları verilmek üzere yönetim kuruluna rapor sunmak.

Haysiyet ve Sicil Kurulu, tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir, yetkilerini kullanır.

 

 

 

Danışma Kurulunun Oluşumu ve Görevlerini oluşturan 14.madde kaldırılmıştır.

 ************************************************************************************************************************************** 

Eski Şekli

Yürütme birimi

Madde 15 – Genel sekreter ve genel sekretere bağlı ücretli ve fahri görevlilerden oluşan yürütme birimi, yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

    Yürütme birimi görevlileri

Madde 15 – Yürütme biriminde hizmetlerin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda belirtilen görevliler bulunur:

 1. a) Genel sekreter.
 2. b) Sayman.
 3. c) Doktor, sağlık personeli.
 4. d) Tesis yöneticisi, malzeme görevlisi.
 5. e) Spor direktörü.
 6. f) Genel kaptan.
 7. g) Kaptan.
 8. h) Teknik yönetici ve öğretici.
 9. i) Gençlik koordinatörü.
 10. j) Gençlik lideri, eğitmen.
 11. k) Yönetim Kurulunca istihdamı uygun görülen diğer personel.

Yeni Şekli

Koordinatörlük birimi

 

Madde 15 – Derneğin tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için konularında uzman hukukçu, mali müşavir, mimar, mühendis, sağlık görevlileri, spor faaliyetlerinde çalışan teknik görevliler ile gençlere ve bayanlara yönelik sosyal ve sportif faaliyet sorumluları ve bunun gibi ücretli ve fahri görevlilerden oluşan koordinatörlük birimi; yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlendirilirler. Bu kişilerde kulüp üyesi olma şartı aranmaz; hizmet konularında bilgi, deneyim ve uzmanlıklarının bulunmasına dikkat edilir.

   

Yürütme biriminin görevlileri ile ilgili 16.Madde kaldırılmıştır.

 ************************************************************************************************************************************** 

Eski Şekli

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 17-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 100,00TL, yıllık ise 100,00TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Genel bütçede yer alan spor malzemesi, araç ve gereç, tesis yapımı, bakım ve onarımı, eğitim, bilim, kültür ve sanat faaliyetleri, sağlık hizmetleri, sigortalama ve sosyal güvenlik hizmetleri, kira ve benzeri gibi zorunlu giderlerin karşılanması için kullanılmak üzere il müdürlükleri aracılığı ile aktarılan ayni ve nakdi yardımlar.

8-Diğer gelirler.


Yeni Şekli

Derneğin Gelir Kaynakları ve Gelirde Usul

 

Madde 17– Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenecek hesap özeti benzeri belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bir yönetmelikle düzenlenir.

 

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

 

1-Üye Aidatı: Giriş ücreti ve yıllık aidat; yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından belirlenir. Önerilen aidat, bir önceki yılın aidatından az olamaz. Yönetim Kurulu giriş ve üyelik aidatlarını her yıl en fazla %20 oranında artırmaya yetkilidir.

 

2-Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler;

3- Spor faaliyetleri ve yarışmalardan, bunların Radyo ve Televizyonda yayınlanmasından, Spor Toto, Spor Loto, İddia ve benzeri şans oyunları paylarından elde edilen gelirler;

4-Kulübün tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler;

5- Kulübün malvarlığından elde edilen gelirler;

 

6-Tesis işletmelerinden elde edilen gelirler;

7- Reklam ve sponsorluk gelirleri;

8- Spor tesislerinden elde edilen gelirler;

9- İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden kâr payları veya vakıflardan elde ettiği gelirler;

10- Sosyal tesis ve diğer tesis faaliyetlerinden elde edilen gelirler;

11- Yurtiçinden kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka aracılığı ile yapılacak ayni ve nakdi yardımlar;

12-İktisadi işletme gelirleri,

13- Diğer çeşitli gelirlerdir.

 ************************************************************************************************************************************** 

Eski Şekli

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 18-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.


Yeni Şekli

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 18-Defter tutma esasları;

Dernekte, bilanço esasına göre ve 3568 sayılı yasayla belirtilen tekdüzen hesap planı ile muhasebe standartlarına uygun olarak defter tutulur ve raporlanır.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

1-Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri: Bu defter kulüp genel kurullarında alınan kararların takip edildiği defterdir.

3-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

7-Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Bilanço esasına göre tanzim edilen defterlerin sonuç hesapları yılsonu itibariyle (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınarak bilanço ve gelir tabloları düzenlenir.

 ************************************************************************************************************************************** 

Eski Şekli

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 19-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 19-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Not: Madde 18, iki kere yazıldığı için yeni tüzükte düzeltme yapıldı.

 


Yeni Şekli

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 19-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 **************************************************************************************************************************************

Eski Şekli:

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 20-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.


Yeni Şekli

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 20-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve katip üyeler tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

 

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 **************************************************************************************************************************************

Eski Şekli

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

      Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açıkolarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri (Bu madde fazladan ve gereksiz, tüzükten çıkartılmalı)

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı

Çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

 

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı

veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Antalya Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları “Antalya Lisesine” devreder.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 


Yeni Şekli

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

      Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açıkolarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Antalya Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları “Antalyaspor Vakfı’na” devreder.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi on yıldır.

Geçici Madde 1:

Mevcut seçilmiş Haysiyet Kurulu, ilk seçimli genel kurula kadar Haysiyet ve Sicil Kurulu olarak görev yapar. Haysiyet ve Sicil Kurulu, sicil kütüğünü oluştururken kulübe ilk üyelik tarihlerini belirleyerek kulübün sicil kayıt defterini oluşturur.

Geçici Madde 2:

İşbu tüzük tadilat tasarısının 3.maddesinin (b) şıkkı “üyeliğe kabulde sınırlama”, yeniden oluşacak Haysiyet ve Sicil Kurulu’nun çalışmalarına ve sicil kütüğünün oluşturulmasına zaman kazandırmak amacıyla 01/01/2016 tarihinden itibaren; 5.maddenin 3.şıkkı 2014 takvim yılı dikkate alınarak, diğer hükümler ise Genel Kurul’da onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Geçici Madde 3:

2015 yılı için kulüp üyeliğine giriş ücreti 250 TL, yıllık üyelik aidatı ise 125 TL’dir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.